ختمی سرده‌ای از گیاهان است از تیره پنیرکیان چند ساله و خودرو، گل و میوه و ریشه آن مصرف دارویی دارد. گل ختمی به ارتفاع دو متر گل‌های صورتی، قرمز و سفید دارد که برای روکش داروها استفاده می‌شود. از این گیاه انواع یک‌ساله، دائمی و نوع ژاپنی و درختی کشت و کار می‌شود گونه های زیادی دارد:

ختمی معمولی

ختمی کوهی

ختمی باغی بزرگ

ختمی باغی ریز

ختمی چینی

که بهترین آن ختمی کوهی است.

 

 

 

بسته بندی:

ما در آوانس گل ختمی را به خواست مشتری به صورت فله و یا بسته بندی(با زبان مورد نظر کشور مقصد) و اندازه های متفاوت ،صادر میکنیم.