کتیرا

کتیرا ترشحات صمغی خشک شده حاصل از چندین گونهٔ گیاه گون است. گونه‌های مولد کتیرای گون گیاهان کوچکی ارتفاع یک متر و بومی آسیای صغیر، ایران، سوریه و یونان هستند. ایران بزرگترین صادرکننده کتیرا در جهان می‌باشد.

کتیرا مورد مصرف دارویی و صنعتی فراوانی دارد.

 

بسته بندی:

ما در آوانس کتیرا را به خواست مشتری به صورت فله و یا بسته بندی(با زبان مورد نظر کشور مقصد) و اندازه های متفاوت ،صادر میکنیم.