زیره

زیره گیاهی دارویی استه که معطر و ضد نفخ است که در آشپزی و پزشکی کاربرد دارد و ما در حال حاضر در کشور ۲ نوع زیره سبز و زیره سیاه (زیره ایرانی) داریم. زیره سیاه ایران بیشترین سهم را در بین رقبای خود برای صادرات در اختیارگرفته است.

آوانس توانایی تامین هر دو نوع زیره را نیز دارد.

 

 

بسته بندی:

ما در آوانس زیره را به خواست مشتری به صورت فله و یا بسته بندی(با زبان مورد نظر کشور مقصد) ،صادر میکنیم.