پسته از جمله خشکبارهایی می باشد که باید در نگهداری از آن روش های خاص و ویژه ای را مورد استفاده قرار داد. برخی از موارد می توانند به راحتی سبب از بین رفتن و فاسد شدن این محصولات گردند. همچنین نگهداری نامناسب این محصولات ، سبب نفوذ آفلاتوکسین به مغز آنها شده و کیفیت آنها را از بین خواهد برد. برای اینکه بتوانید از این محصولات به بهترین روش نگهداری نمایید ، توجه به برخی از موارد مهم و ضروری خواهد بود.

عوامل مهم در نگهداری پسته :

1 . گرما و رطوبت :

تاریخ رسیدن این محصول در اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه خواهد بود. این محصولات گرمای مورد نظر را برای رشد کامل دریافت نموده و سپس برداشت می شوند. پس از برداشت این محصول ، باید برای پوست گیری آنها اقدام نمود. در پوست گیری نیز باید به برخی از عوامل توجه ویژه ای داشته باشید تا سبب انتقال آفلاتوکسین به مغز محصول نشوید. پس از پوست گیری ، شستشو و خشک کردن پسته ها باید برای انبار کردن آنها از مکان های خنک و خشک استفاده کنید. گرما و رطوبت دو عامل اصلی رشد میکروب ها و باکتری ها در این محصولات هستند.

2 . خشکی مناسب در محصولات :

برای اینکه بتوانید از این محصولات به بهترین نحو نگهداری کنید، بهتر است از خشکی آنها اطمینان کامل کسب نمایید. خشکی مناسب و برخورداری از رطوبت بسیار کم ، سبب می شود که محصولات پس از انبار کردن و مورد استفاده قرار گرفتن ، همچنان کیفیت مطلوب و ایده آل خود را در بر داشته باشند. یکی از راههای بسیار مهم برای دستیابی به این خشکی ، بو دادن محصولات خواهد بود. از این رو پسته های بو داده همواره ماندگاری بیشتری خواهند داشت.

3 . فریز کردن محصول :

یکی از راههای بسیار مطلوب برای نگهداری بلند مدت از این محصولات ، استفاده از دمای بسیار پایین می باشد. انتخاب فریزر برای نگهداری از این محصولات می تواند بسیار هوشمندانه و قابل توجه باشد.