شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که برای خرید پسته مراجعه نموده اید و تفاوت بین آنها را متوجه نشده باشید؟ گاها برخی از افراد با توجه به تفاوت در قیمت ها اقدام به خرید محصولات مورد نظر خود خواهند نمود. اما بد نیست آگاه شوید که تمامی محصولات موجود در خشکبار فروشی ها به صورت خندان نبوده و برخی از آنها طی فعالیت های خاصی به محصولات خندان تبدیل شده اند. برخی از محصولات به محصولات خندان و برخی دیگر به آب خندان معروف خواهند بود. در ادامه به بررسی تمایز بین این دو خواهیم پرداخت :

پسته های خندان و آب خندان :

برخی از این محصولات به صورت عادی رشد کامل خود را بر روی درختان طی نموده و در اثر این رشد کامل ، به تعریفی خندان خواهند شد. این محصولات به دلیل برخورداری از کیفیت بسیار بالا در مغز محصول و همچنین سهولت در دسترسی به مغز با برخورداری از چاک در دو سمت ، بسیار قابل توجه خواهند بود. اما برخی از محصولات با اینکه مراحل کامل رشد را سپری نموده اند ، اما از درب بسته برخوردار بوده و به راحتی نمی توان از آنها استفاده نمود. افراد برای استفاده از این محصولات ، اقدام به استفاده از شک برای خندان شدن آنها خواهند نمود. این محصولات توسط برخی از دستگاه های گرما دهنده ، به درجه ی بالایی از گرما رسیده و سپس وارد وان های آب سرد خواهند شد. این آب سرد حکم یک شک بزرگ برای آنها می باشد. این محصولات به راحتی به پسته خندان تبدیل خواهند شد.

چگونه پسته های آب خندان را بشناسیم :

برای اینکه بتوانید این محصولات را از یکدیگر متمایز کنید ، می توانید با حرکت انگشتان خود از خندان و آب خندان بودن آنها ، اطمینان کسب نمایید. با فشردن پوست پسته و رساندن آنها به یکدیگر ، می توان به آب خندان بودن آنها پی برد. اما اگر با فشردن درب محصول به هم نرسید ، یعنی شما شاهد یک پسته ی خندان هستید.