اغلب افراد با واژه ی انس آشنایی خواهند داشت. این کلمه را در بسیاری از طلا فروشی ها می توان شنید و دریافت که منظور آنها از کلمه ی انس چیست. اما این کلمه تنها برای طلا مورد استفاده قرار نمی گیرد. استفاده از این کلمه برای تعیین مرغوبیت و کیفیت پسته نیز بسیار رواج داشته است. اغلب افرادی که به خرید و فروش این خشکبار بی نظیر مشغول هستند ، با این واژه آشنایی کامل داشته و کلیه خرید و فروش های خود را بر پایه ی این کلمه انجام خواهند داد.

انس پسته یعنی چه ؟

انس یک معیار عددی می باشد و به وسیله ی این معیار می توان به کیفیت ، مرغوبیت ، میزان درشتی و یا ریزی پسته پی برد. استفاده از این کلمه در معاملات بین المللی با کلمه ی سایز خواهد بود. تعیین انس این محصولات خوشمزه ، توسط افراد خبره و متخصص خواهد بود. این انس گذاری و تعیین سایز نقش چشمگیری در میزان فروش محصولات خواهد داشت. اغلب محصولات درشت تر و با کیفیت تر از انس های پایین تری برخوردار خواهند بود.

عوامل موثر در تعیین انس پسته :

در تعیین انس باید از وسایل خاصی استفاده نمود. یکی از این وسیله ها ، ترازوی انس گیر می باشد. این ترازو اغلب دارای دو کفه است که بر روی یک کفه ی آن از وزنه ای برابر با 142 گرم استفاده خواهند نمود. در کفه ی دیگر نیز اقدام به استفاده از پسته نوع خاصی خواهند نمود. پس از دستیابی به حالت تعادل کفه ترازو را خالی کرده و اقدام به تقسیم محصول به دسته های پنج تایی می نمایید. سپس این دسته ها را شمارش نموده و عدد به دست آمده انس محصول شما خواهد بود.

بهترین انس در بازار :

بسیاری از محصولات به دست آمده از باغات ، توسط افراد انس گیری شده و به ثبت رسیده است. از این رو برخی از محصولات از انس های مناسبی برخوردار بوده و برخی دیگر انس های نامناسبی را در بر دارند. محصولاتی که از انس مرغوبی برخوردار هستند عبارتند از :

  • اکبری ( انس 20 تا 22 )
  • کله قوچی ( انس 20 تا 22 )
  • احمد آقایی ( انس 22 تا 24 )
  • فندقی ( انس 28 تا 30 ) به دلیل برخورداری از سایز کوچک