آنغوزه

آنغوزه یک گیاه داروییست که قرن های زیادی است که آنغوزه کشت و برداشت می شود ، این گیاه به خودی خود در شنزارها و جزایر رویش می کند و کشت و زراعت آن به قرن 12 برمی گردد.

انواع آنغوزه

دو نوع گیاه آنغوزه وجود دارد که یک نوع آن خوشبو و نوعی دیگر بد بو است که نوع بدبو در ایران پرورش می یابد و مصرف درمانی دارد:

1- نوع اشکی یا دانه ای

 2- نوع توده ای

لازم به ذکر است که به خاطر بوی بد و تند این گیاهان هیچگونه آفت و بیماری در کشت آنغوزه مشاهده نشده است و ما مجوز های لازم جهت بهره برداری آنغوزه از سازمان منابع طبیعی را دارا هستیم.

 

بسته بندی:

ما در آوانس پسته را به خواست مشتری به صورت فله و یا بسته بندی(با زبان مورد نظر کشور مقصد) ، صادر میکنیم.